Privacyverklaring DT Coaching & Personeelsadvies

DT Coaching & Personeelsadvies verwerkt in haar activiteiten persoonsgegevens. In de privacyverklaring geven wij een nadere uitleg op welke wijze wij deze verwerken.

Contactgegevens:

DT Coaching & Personeelsadvies
Twijnmeer 12
5291 AM
Gemonde 073 - 551 08 86
info@dtpersoneelsadvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

DT Coaching & Personeelsadvies verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jouw werkgever -onze opdrachtgever- gebruikmaakt van onze diensten. Wij doen dit in opdracht van onze opdrachtgevers en zijn hiermee Verwerker van de persoonsgegevens. Onze opdrachtgever is de Verwerkingsverantwoordelijke, veelal jouw werkgever. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij zoal verwerken:

  • Identificatiegegevens
  • Contactgegevens
  • Overige gegevens gerelateerd aan de verwerking van personeelsdossier
  • Overige persoonsgegevens die je zelf actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Financiële- en fiscale gegevens, waaronder salaris gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DT Coaching & Personeelsadvies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het in opdracht van verantwoordelijke voeren van personeelsadministratie
  • Ondersteunen opdrachtgever met verzuim gerelateerde taken
  • Ondersteunen opdrachtgever met overige HR gerelateerde taken
  • Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DT Coaching & Personeelsadvies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

DT Coaching & Personeelsadvies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jouw werkgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website

DT Coaching & Personeelsadvies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DT Coaching & Personeelsadvies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Omdat wij jouw gegevens veelal verwerken in opdracht van je verwerkgever, dient je een verzoek hiertoe te doen bij je werkgever. Eventuele vragen hierover kun je richten aan: info@dtpersoneelsadvies.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DT Coaching & Personeelsadvies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of heb je andere vragen, neem dan contact met ons op via info@dtpersoneelsadvies.nl. Mocht je niet tevreden zijn de manier waarop wij van jouw persoonsgegevens verwerken, vertel het ons dan. Mocht dit leiden tot een passende oplossing, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.