Nieuws

Aanpassing minimumloon per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 worden de bedragen van het wettelijk minimumloon weer aangepast. Deze bedragen gelden voor een volledige werkweek. Afhankelijk van de cao of de regeling binnen het bedrijf is dit me...

Lees verder...

Ouderschapsverlof : de wijzigingen per 2 augustus 2022

Op dit moment geldt voor de meeste medewerkers dat zij hun ouderschapsverlofuren niet doorbetaald krijgen. Dit gaat veranderen per 2 augustus 2022. Vanaf die datum heeft een medewerker recht op 2 m...

Lees verder...

STAP budget voor scholing, zo werkt het

Er is een nieuwe subsidie voor scholing voor zowel ondernemers als werknemers.

Via de subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie (STAP) kunnen zij in 2022 een cursus, opleiding of tra...

Lees verder...

Heeft u een vertrouwenspersoon binnen uw organisatie?

De meeste van ons hebben op het werk te maken met o.a. collega’s, leidinggevende, opdrachtgevers, klanten. Deze samenwerkingen gaan meestal goed, maar verlopen in sommige gevallen niet pretti...

Lees verder...

Nieuwe regels voor studiekostenbeding en nevenwerkbeding

Nieuwe regels voor studiekostenbeding en nevenwerkbeding

 

Door een Europese richtlijn zullen er in de loop van 2022 nieuwe regels gaan gelden voor het studiekostenbedin...

Lees verder...

Werken na AOW-gerechtigde leeftijd

Op 1 januari 2016 is de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in het leven geroepen. Het doel van deze wet is om het aantrekkelijker te maken voor werkgevers om AOW gerechtigde werknemers door ...

Lees verder...

Welke opzegverboden zijn er?

Als er sprake is van een opzegverbod dan mag de werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen en heeft de werknemer extra ontslagbescherming. Het UWV verleent dan geen ontslagvergunning.

&...

Lees verder...

Wat is het verschil tussen de bedrijfsarts, arbo-arts en huisarts en wie beslist over de mogelijkheid tot werkhervatting van uw werknemer?

Als werkgever krijgt u te maken met werknemers die ziek zijn. Maar wat is nu precies de rol die de bedrijfsarts, arbo-arts en huisarts hebben en waarin zit het verschil?

 

Er w...

Lees verder...

Opbouw en vervallen van wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Hoeveel wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen bouwt een werknemer op?

Een werknemer bouwt wettelijke en soms ook bovenwettelijke vakantiedagen op. Dit laatste is afhankelijk va...

Lees verder...

Uit het Belastingplan 2022 : thuiswerkkosten- en reiskostenvergoeding

Door de coronacrisis werken er veel medewerkers thuis of hebben veel medewerkers thuisgewerkt. Er is, meer dan voor de coronacrisis, behoefte ontstaan om thuis of gedeeltelijk vanuit huis te blijve...

Lees verder...