Werknemer komt niet opdagen, wat nu?

Wat kun je als werkgever doen als je werknemer niet komt opdagen op zijn werk zonder afmelding? Moet je als werkgever een (officiële) waarschuwing geven, moet je het loon doorbetalen of kun je in het ergste geval de werknemer ontslaan?

Er kunnen diverse redenen zijn als een werknemer te laat is of niet komt opdagen. Over het algemeen zal een werknemer zelf contact met werkgever opnemen om aan te geven waarom hij afwezig is, maar dit is niet altijd het geval. Als een werknemer, zonder afmelding, niet op het werk verschijnt, dan zal de werkgever moeten uitzoeken waarom de werknemer te laat is. Is dit omdat hij bijvoorbeeld te laat naar bed gaat en daardoor in de ochtend niet uit bed kan komen of is dat omdat hij mogelijk bijna overspannen is? Ook kan er bijvoorbeeld een noodsituatie/calamiteit zijn of andere onvoorziene omstandigheden, zoals het vaststaan in een file, vertraging van het openbaar vervoer enz.

 

Ligt de oorzaak van het te laat komen bij de werkgever, dan zal de werkgever zelf de oorzaak van het te laat komen moeten wegnemen. Doet een werkgever dit niet, dan kan hij daarvoor aansprakelijk voor gesteld worden. Daarnaast loopt de werkgever door hier geen actie op te ondernemen het risico dat werknemer uitvalt en zich ziek meldt.

 

In de meeste gevallen zal de oorzaak niet bij de werkgever liggen. Als een werknemer regelmatig en zonder goede reden niet op het werk verschijnt, dan kun je als werkgever disciplinaire maatregelen aan de werknemer opleggen. Denk hierbij aan:

  • Waarschuwing: leg schriftelijk vast dat de werknemer niet is komen opdagen, wanneer en waarom hij niet is komen opdagen en wat je allemaal aan acties hebt gedaan om hem te bereiken. Maak hier een verslag van en sla dit op in het personeelsdossier. Het is daarnaast verstandig om de werknemer alle verslagen (indien dit vaker voorkomt) te laten ondertekenen ‘voor gezien’. Je weet namelijk maar nooit of het een juridische kwestie gaat worden.  
  • Schorsing: het schorsen van een werknemer kan terecht zijn indien hij stelselmatig te laat op het werk komt. De werkgever mag namelijk verwachten dat de werknemer op tijd komt, want het vaststellen van arbeidstijden valt onder zijn bevoegdheid. Aangezien het de keuze van de werkgever is om de werknemer te schorsen, moet hij wel het loon doorbetalen tijdens de schorsing.
  • Inhouding van loon: de werknemer krijgt loon voor de arbeid die hij verricht. Maar als een werknemer zonder goede reden wegblijft, dan mag je de uren die hij niet heeft gewerkt in mindering brengen op zijn salaris. Dit moet je als werkgever overigens wel kunnen bewijzen. Het moet duidelijk zijn dat het te laat komen een situatie was die voor eigen rekening van de werknemer komt.
  • Ontslag: in sommige gevallen kun je een werknemer ontslaan vanwege zijn gedrag. Als je werknemer vaker niet komt opdagen zonder goede reden en al meerdere keren schriftelijk gewaarschuwd is, dan kun je uiteindelijk overgaan tot ontslag. Vaak gaat het dan om een 'ontbindingsverzoek wegens verwijtbaar handelen of nalaten van je werknemer'. Je moet het ontslag goed onderbouwen. Alle waarschuwingen aan het adres van je werknemer moet je als bewijsmateriaal kunnen laten zien. Je werknemer moet deze waarschuwingen ook ontvangen hebben. Uiteraard kan ook ontslag in de proeftijd, het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een beëindiging met wederzijds goedvinden een mogelijkheid zijn.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op, wij adviseren u graag.

U kunt ons bereiken op info@dtpersoneelsadvies.nl of op 073-5510886.