Werken na AOW-gerechtigde leeftijd

Op 1 januari 2016 is de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in het leven geroepen. Het doel van deze wet is om het aantrekkelijker te maken voor werkgevers om AOW gerechtigde werknemers door te laten werken. Voor werkgevers is het werken met AOW gerechtigde werknemers interessant gezien hun ervaring, expertise en lagere loonkosten, maar welke regels gelden er als mensen doorwerken na de AOW gerechtigde leeftijd? Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste regels.

 

Ontslag

Vaak is er in de arbeidsovereenkomst van de werknemer of in de CAO afgesproken dat als een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt.

Als de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt en je biedt na het beëindigen ervan geen nieuwe arbeidsovereenkomst aan en werkt de werknemer gewoon door, dan kan er sprake zijn van een stilzwijgende verlenging. Als dit het geval is, blijft de arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd in stand. Wil je het dienstverband daarna toch beëindigen dan geldt het normale ontslagrecht en kun je de werknemer alleen ontslaan met toestemming van het UWV of de kantonrechter.

Is er geen regeling in de arbeidsovereenkomst of in de CAO opgenomen dan zul je als werkgever de arbeidsovereenkomst moeten opzeggen. Je hoeft hiervoor vooraf geen toestemming van het UWV voor deze opzegging te vragen. Er geldt wel een opzegtermijn van 1 maand.

De werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding.

 

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst mag je vervolgens met de werknemer 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten binnen maximaal 4 jaar afspreken. Wordt er een 7de arbeidsovereenkomst afgesloten of werkt de werknemer langer dan 4 jaar dan heeft hij recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Let op: je mag een werknemer dan alleen ontslaan met toestemming van het UWV of via de kantonrechter.

 

Salaris

Je kunt samen met de AOW gerechtigde werknemer nieuwe afspraken maken als het gaat over het salaris. De werknemer heeft in ieder geval recht op het minimumloon. Inkomen uit werk heeft geen gevolgen voor de AOW uitkering van de werknemer. Ook een evt. aanvullend pensioen wordt niet van de AOW afgetrokken. Als werkgever betaal je geen premies werknemersverzekeringen meer voor deze werknemers.   

 

Uren aanpassing

Als een werknemer een verzoek in dienst om zijn uren aan te passen, dan ben je als werkgever niet verplicht om dit verzoek te honoreren. De Wet Flexibel werken geldt namelijk niet voor AOW gerechtigde werknemers.

 

Ziekte

Wordt een werknemer ziek dan geldt de loondoorbetalingsverplichting van 13 weken (dit wordt in de toekomst 6 weken, definitieve datum nog niet bekend). Daarnaast mag je als werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen in de periode van ziekte. Je moet samen blijven werken aan de re-integratie. Daarentegen hoef je als werkgever geen plan van aanpak op te stellen en heb je ook geen verplichting om voor de werknemer passend werk bij een ander bedrijf te zoeken.

 

Neem telefonisch contact op voor meer informatie over de regels die hierbij gelden, 073-5510886. Wij helpen u graag.