Het belang van een goed evaluatie-/functioneringstraject

Hoe vaak gaat u samen met uw werknemer in gesprek over zijn functioneren? Plant u hiervoor 1 keer per jaar een vast moment in of plant u deze gesprekken vaker en welke onderwerpen worden besproken tijdens dit gesprek? Hoe zorg je ervoor dat jouw bedrijf en je werknemers kunnen en blijven groeien?

Het voeren van functioneringsgesprekken speelt hierbij een belangrijke rol.

Om te komen tot een effectief functioneringsgesprek kun je tijdens het gesprek onder andere de volgende punten aanhouden:

  • Bespreek met de werknemer hoe hij zelf kijkt tegen zijn functioneren. Wat gaat er goed en wat gaat minder goed. Samen kunnen jullie bespreken wat er nodig is om de verbeterpunten aan de pakken.
  • Bespreek vervolgens hoe je als werkgever kijkt naar het functioneren. Ga eerst in op de punten die goed gaan. Bespreek daarna de punten die minder of niet goed gaan en die verbeterd moeten worden. Vraag aan de werknemer wat hij zelf kan doen om de zaken die niet goed gaan op te lossen.
  • Bespreek de samenwerking in het team en de samenwerking met de leidinggevende, geef de werknemer de ruimte om zijn feedback te uiten. Ook hier geldt weer, wat gaat er goed en wat kan er verbeterd worden.
  • Bespreek de toekomstplannen van de werknemer, welke ambities heeft hij. Wil de werknemer doorgroeien of bepaalde opleidingen volgen.
  • Maak concrete afspraken en kom deze na. Zorg dat de afspraken schriftelijk worden vastgelegd en dat deze ondertekend worden door zowel werkgever als werknemer.

Deze afspraken worden vervolgens bij het volgende gesprek als uitgangspunt genomen.

Aangezien niet elke organisatie hetzelfde is, zal de invulling en de frequentie van deze gesprekken per organisatie verschillend zijn. Dit kan onder andere te maken hebben met de grootte van de organisatie, de frequentie van veranderingen die het werk met zich meebrengt en de cultuur die er heerst. Sommigen organisaties kiezen ervoor om deze gesprekken elk kwartaal te houden, anderen per half jaar of eenmaal per jaar. Samen kunnen we kijken naar welke manier van beoordelen het beste past binnen de organisatie. U kunt ons bereiken op info@dtpersoneelsadvies.nl, 073-5510886 of 06-23148776. Wij helpen u graag.