Serviceabonnement Plus

Het Serviceabonnement Plus houdt in:

  • Kennismakingsgesprek bij u op kantoor
  • Jaarlijks vervolggesprek om de ontwikkelingen met u door te nemen
  • P&O-advies per telefoon, e-mail of persoonlijk met een maximum van 4 uur
  • Opstellen van arbeidsovereenkomsten van nieuwe medewerkers
  • Bewaken van termijnen van proeftijd, aanzegtermijn en einddata van tijdelijke arbeidsovereenkomsten
  • Jaarlijkse update van arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, personeelsgids of personeelsreglement, huisreglement, gedragscode of ziekteverzuimprotocol
  • Jaarlijkse inhoudelijke check van personeelsdossiers

Voor MKB bedrijven met een maximum van 50 medewerkers is het Serviceabonnement Plus beschikbaar voor € 82,50 excl. BTW per maand (betaling geschiedt telkens vooraf voor de duur van 12 maanden).

Voor bedrijven met meer dan 50 medewerkers komt er € 1,75 per medewerker per maand bovenop het tarief van het Serviceabonnement Plus.

Bij een persoonlijk afspraak worden reiskosten à € 0,28 per kilometer in rekening gebracht.

Neemt u voor meer informatie en de voorwaarden over Serviceabonnement Plus contact op met DT Coaching & Personeelsadvies.