Nieuws

Wet Verbetering Poortwachter

Het ziekteverzuim van werknemers kan voor een werkgever aanzienlijke problemen opleveren.

Het gaat hier niet alleen om een vermindering van de productiviteit en een hogere werkdruk voor de ...

Lees verder...

Onboarding

Op de huidige arbeidsmarkt is het moeilijk om nieuwe werknemers binnen te halen, te integreren en te behouden. Een goed onboardings proces is hiervoor erg belangrijk. Maar wat houdt onboarding prec...

Lees verder...

Duurzaam werkgeverschap

 

Duurzaam werkgeverschap draait om ‘duurzame inzetbaarheid’. Het gaat over de mate waarin een werknemer zijn of haar huidige en toekomstige werk kan en wil blijven ...

Lees verder...

Hybride werken

Tijdens de coronacrisis moesten Nederlanders massaal thuiswerken. Nu werken we een dag thuis, dan weer op kantoor. Dit wisselen van plaats- en tijdsonafhankelijk werk heet hybride werken. Kenmerken...

Lees verder...

Diverse wettelijke verlofsoorten

Wettelijk verlof

De Wet Arbeid en Zorg maakt het voor werknemers makkelijker om hun werk en privéleven met elkaar te combineren. Wil jij weten welke soorten verlof o...

Lees verder...

Arbeidsongeschiktheid: dit gaat er veranderen

Dit jaar gaan er een aantal veranderingen plaatsvinden rondom arbeidsongeschiktheid. Sommige veranderingen zijn al zeker, anderen nog niet. We zetten het in dit artikel voor je op een rij.

...

Lees verder...

Wie bepaalt dat een zieke werknemer niet meer ziek is?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een zieke werknemer zich kort voor het aflopen van de eerste twee ziektejaren hersteld meldt. Na een periode van 4 weken meldt de werknemer zich wederom ...

Lees verder...

Duurzaam werkgeverschap

Duurzaam werkgeverschap draait om ‘duurzame inzetbaarheid’. Het gaat over de mate waarin een werknemer zijn of haar huidige en toekomstige werk kan en wil blijven doen. Het is een preve...

Lees verder...

Transitievergoeding

Wil je als werkgever de arbeidsovereenkomst van jouw werknemer beëindigen of niet verlengen, dan ben je hem hoogstwaarschijnlijk een transitievergoeding verschuldigd. Deze transitievergoeding ...

Lees verder...

NIEUW : Infoavond 'hoe om te gaan met verslaving' en 'hoe herken ik een burn-out'

Something new is coming! Om onze klanten en relaties nog beter van dienst te zijn gaan we iets nieuws toevoegen aan onze dienstverlening! In 2023 willen we jullie ...

Lees verder...