Herstel van de balans voor werken met en als zelfstandige(n)

Het kabinet wil de balans herstellen als het gaat om het werken met en als zelfstandige(n). Er zou soms sprake zijn van gedwongen schijnzelfstandigheid, wat kan leiden tot ‘oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden’. Daarnaast vreest het kabinet voor het sociale zekerheidsstelsel als grote groepen werkenden daar niet aan mee doen.

Het verschil tussen werknemers en zelfstandigen moet daarom kleiner worden willen vakbonden en de overheid. Maar om te bepalen wie zelfstandige is of niet, is lastig in de praktijk. Het kabinet streeft ernaar meer duidelijkheid te bieden door ‘drie hoofdelementen uit de jurisprudentie in regelgeving vast te leggen’.

Dit zijn:

  1. Worden er instructies gegeven en wordt toezicht gehouden op het werk? (ook wel aangeduid als materieel gezag)
  2. Is het werk organisatorisch ingebed in de organisatie van de werkgevende?
  3. Is er sprake van zelfstandig ondernemerschap binnen een arbeidsrelatie? Dit biedt een contra-indicatie voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

Deze 3 hoofdelementen worden de komende tijd nog verder uitgewerkt, waarbij een balans wordt gezocht waarmee in de praktijk écht kan worden gewerkt.

 

Met name het 2e punt zal een enorme impact hebben. Het kabinet wil dat organisaties geen zzp’ers meer kunnen inzetten in werk dat als ‘organisatorische ingebed’ gezien kan worden. Bij inbedding kun je denken aan het werk wat anderen in loondienst ook doen; meedraaien met diensten en veel aanwezig zijn bij de opdrachtgevers. Denk hierbij aan werk in de bouw, zorg, maar ook in de journalistiek en IT. Ook interim-management wordt door arbeidsdeskundigen als ‘ingebed’ gezien. Je werkt immers binnen, aan en voor een organisatie. Het gaat hier dus om een grote groep zzp’ers.

 

Het kabinet wil een uitzondering voor echte ondernemers. Wie voldoet aan een drietal criteria kan toch ‘ingebed’ werken. Ook die criteria moeten nog worden uitgewerkt, wederom in overleg met sociale partners en stakeholders. In de kabinetsbrief wordt wel alvast verwezen naar contra-indicaties waar de Belastingdienst nu ook meewerkt. Bijvoorbeeld fors hogere beloning, het hebben van een specifieke expertise, werken met een resultaatsverplichting en/of het werken met eigen bedrijfsmiddelen.

 

Sneller werknemer bij laag tarief

Wie als zzp’er werkt tegen een laag tarief, moet sneller en makkelijker kunnen claimen dat iemand eigenlijk een werknemer is. De bewijslast wordt dan omgedraaid. De werkgever zal moeten bewijzen dat hij geen werkgever is, maar echt slechts een opdrachtgever is. Het kabinet is er nog niet over uit wat de hoogte van dit tarief moet gaan worden. Er volgt nog nader onderzoek. De SER (Sociaal Economische Raad), die met dit idee is gekomen, had het eerder over € 30,- / € 35,- per uur.

 

Betere handhaving Belastingdienst

Ook wil het kabinet de handhaving door de Belastingdienst versterken en verbeteren. Doel is om uiterlijk op 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium op te heffen. Vanaf dat moment moet de Belastingdienst dus weer écht handhaven op schijnconstructies met zzp’ers.

 

Wilt u meer informatie over het werken met en als zelfstandige(n)? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag. U kunt ons bereiken op info@dtpersoneelsadvies.nl of op 073-5510886.