Een streep door het oproepcontract?

Het kabinet heeft het voornemen om een einde te maken aan oproepcontracten, zoals het nulurencontract, in verband met de onzekerheid hiervan voor medewerkers.

In plaats van het oproepcontract komt er een nader uit te werken basiscontract. Dit contract krijgt tenminste een urennorm, bijv. per kwartaal, waardoor medewerkers meer zekerheid krijgen over zaken als inkomen en werktijden en ze beter in de gelegenheid zijn om bijvoorbeeld een tweede baan te nemen.

De afschaffing van oproepcontracten zal niet gelden voor studenten en scholieren.

Vakbonden en werkgevers hebben hier in juni 2021 al overeenstemming over bereikt. Zodra het duidelijk is hoe dit er precies uit komt te zien, zullen we u daarover verder informeren.

 

DT Coaching & Personeelsadvies, www.dtpersoneelsadvies.nl, 073-5510886