Heeft u een vertrouwenspersoon binnen uw organisatie?

De meeste van ons hebben op het werk te maken met o.a. collega’s, leidinggevende, opdrachtgevers, klanten. Deze samenwerkingen gaan meestal goed, maar verlopen in sommige gevallen niet prettig. In het laatste geval is het prettig om hierover met iemand vertrouwelijk te kunnen spreken: de vertrouwenspersoon. Als organisatie is het dus heel verstandig om een vertrouwenspersoon (intern en/of extern) te hebben, want dit soort situaties kunnen gezondheidsklachten of conflicten veroorzaken. Beter voorkomen dan genezen!

 

Helaas kunnen medewerkers binnen de organisatie te maken krijgen met bijv. pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld. Dit kan allerlei gevolgen hebben voor zowel de betreffende medewerker als de organisatie. Het kan leiden tot bijv. het zoeken naar een andere baan, mindere productiviteit, ziekmelden of arbeidsongeschikt raken.

 

Je bent als werkgever verplicht om een medewerker een veilige werkomgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven in staat zijn om ongewenste omgangsvormen te voorkomen door het hebben van een vertrouwenspersoon.

 

Een vertrouwenspersoon heeft een aantal taken:

-          Voorlichting en preventie

-          Signaleren, analyseren en adviseren

-          Opvangen, begeleiden en ondersteunen

-          Afhandelen van klachten

-          Evt. doorverwijzen naar professionele hulpverleners

 

Het gaat in dit soort situaties altijd om gevoelige kwesties welke op een goede manier opgepakt en opgelost moeten worden. Alle situaties dienen in volledige vertrouwelijkheid behandeld te worden. Als er actie ondernomen gaat worden, is dit altijd na instemming van de betreffende medewerker.

 

Heeft u als organisatie nog geen vertrouwenspersoon of wilt u meer informatie over de rol van vertrouwenspersoon? Wij gaan hierover graag met u in gesprek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@dtpersoneelsadvies.nl of 073-5510886, www.dtpersoneelsadvies.nl.