Waarom is een personeelshandboek zo belangrijk?

Een personeelshandboek, een personeelsgids, arbeidsvoorwaarden of een bedrijfsreglement.

Er zijn verschillende benamingen voor, maar 1 ding hebben ze allemaal gemeen, het helpt werkgevers een helder en consequent personeelsbeleid te voeren en het zorgt ervoor dat beide partijen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Het personeelshandboek omvat alle secundaire arbeidsvoorwaarden, interne regels en richtlijnen binnen een organisatie en is daarmee onderdeel van de arbeidsovereenkomst en in sommige gevallen als aanvulling op een cao. Het personeelshandboek voorkomt dat er met iedere werknemer aparte afspraken gemaakt moeten worden. Daarnaast kun je op het handboek terugvallen als er onduidelijkheden zijn.

 De volgende afspraken kunnen onder andere opgenomen worden:      

  • (secundaire) arbeidsvoorwaarden;
  • afspraken omtrent de werktijden en overwerk;
  • diverse verlofregelingen;
  • ziekteverzuimprocedure;
  • de regeling omtrent opleidingen;
  • diverse bedingen zoals het concurrentie- en relatiebeding;
  • overige verplichtingen van zowel werkgever als werknemer.

Er hoeven niet alleen maar afspraken en regels in het personeelshandboek te staan. Je kunt namelijk hierin ook vastleggen hoe men binnen een organisatie met elkaar omgaat.

Wil je als organisatie dat de regels en richtlijnen in het personeelshandboek van kracht worden dan dient de werknemer te tekenen voor akkoord. Het beste is om een artikel hierover op te nemen in het arbeidscontract. 

Tot slot is het alleen hebben van een personeelshandboek niet voldoende. Zo mogen de regels in het personeelshandboek niet in strijd zijn met de wet, maar ook niet met eventuele regels uit de cao.

Heeft u interesse in een personeelshandboek of wilt u uw huidige handboek onder de loep laten nemen? We kunnen dit samen oppakken! U kunt ons bereiken op 073-5510886 of 06-23148776.

Wij helpen u graag.