Verslaving op de werkvloer, hoe gaat u daarmee om?

Als werkgever kunt u te maken krijgen met een verslaafde werknemer. Verslavingsproblematiek kost bedrijven jaarlijks veel geld. Werknemers die een verslaving hebben melden zich namelijk vaker ziek, hun productiviteit en de kwaliteit van hun werk is lager. Maar wat moet en mag u doen als u merkt dat uw werknemer problematisch gebruik maakt van bijvoorbeeld alcohol of drugs?

 

Wat als jouw werknemer verslaafd is of dat je sterke vermoedens hebt? Het herkennen van een verslaving is belangrijk om met deze situatie om te kunnen gaan. De volgende signalen kunnen duiden op een verslaving:

 • vaak op maandag, dinsdag en vrijdag afwezig;
 • vaak later op het werk zijn of eerder naar huis gaan;
 • langer ziek blijven;
 • het ontstaan van verstoorde relaties met collega’s;
 • verlaagde productiviteit
 • trillende handen
 • onverzorgd uiterlijk

 

Om alcohol en drugsmisbruik te voorkomen kun je als werkgever ook preventief actie ondernemen. Hieronder vind je een aantal tips:

 • Voer een duidelijk beleid met als uitgangspunt dat alcohol en drugs voor en tijdens het werk niet is toegestaan. Vermeld hierin ook wanneer er sprake is van een uitzondering  bijvoorbeeld bij een personeelsfeestje. Neem dit beleid op in je personeelshandboek en laat werknemers hiervoor tekenen.
 • Geef je werknemers voorlichting en informatie. Benoem wie de vertrouwenspersoon is zodat ze weten bij wie ze terecht kunnen voor vragen en/of hulp. Geef ze informatie over de risico’s die het (overmatig) gebruik van alcohol en/of drugs met zich meebrengt.
 • Train je leidinggevende in het signaleren van een alcohol- en/of drugsverslaving en hoe ze deze problematiek kunnen bespreken met de werknemer.
 • Schakel de bedrijfsarts tijdig in.
 • In geval van een verslaving is de werknemer ziek en dit betekent dus re-integratie-verplichtingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter en geldt er een ontslagverbod.
 • Als de werknemer bij de bedrijfsarts aangeeft geen verslavingsprobleem te hebben dan kun je als werkgever een dossier over zijn disfunctioneren aanleggen en zal er dus eerst sprake moeten zijn van een verbetertraject. Dit kan uiteindelijk leiden tot het ontslag van de werknemer.

 

Als je merkt dat een werknemer onder invloed op het werk verschijnt, is dit altijd aanleiding tot actie. In ieder geval is het belangrijk om direct het gesprek aan te gaan en de werkzaamheden niet uit te laten voeren.