Het is zomer! Gaat u deze zomer vakantiekrachten inzetten?

Gaat u deze zomer vakantiekrachten inzetten en wilt u weten welke regels er gelden voor vakantiekrachten? Wij praten u graag bij:

 

13 of 14 jarigen

Kinderen van 13 en 14 jaar mogen niet werken, maar er zijn uitzonderingen. Kinderen uit deze leeftijdscategorie mogen namelijk wel klusjes doen. Denk hierbij aan het rondbrengen van reclamefolders, lichte oogstwerkzaamheden zoals groente en fruit plukken of vakken vullen in de supermarkt. Kinderen van deze leeftijd mogen o.a. niet werken in een fabriek of met (of bij) machines of als kassamedewerker.

 

15 jarigen

Voor deze leeftijdscategorie gelden grotendeels dezelfde regels als voor 13- en 14 jarigen, maar voor deze jongeren geldt dat ze wel kranten mogen rondbrengen en lichte werkzaamheden mogen uitvoeren op een manege, een camping of speeltuin. Ook mogen ze (hulp)werkzaamheden in de horeca uitvoeren, zoals helpen bij de bediening. Als er alcohol wordt geschonken, mag je daar als 15 jarigen niet werken. Vanaf 15 jaar geldt het minimumjeugdloon.

 

16 en 17 jarigen

Voor 16- en 17 jarigen geldt dat zij bijna elk soort werk mogen doen. Ze mogen bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren in de bediening tot 23.00 uur. Onder de 18 jaar mag men bepaalde werkzaamheden niet doen. Het gaat om werk dat een groot gevaar kan opleveren voor de veiligheid en gezondheid. Het gaat hier om werken met gevaarlijke stoffen en bestrijdingsmiddelen, in een lawaaiige omgeving. Bij veel van de werkzaamheden die 16 en 17 jarigen mogen uitvoeren geldt wel dat er altijd toezicht is van gekwalificeerde volwassenen.

 

18 jarigen

Jeugdige werknemers van 18 jaar worden zowel in het werk gezien als ‘volwassenen’. Het toezicht van gekwalificeerde volwassenen is niet meer vereist, maar voorzichtigheid met het werken met machines en in gevaarlijke, stoffige of lawaaiige omstandigheden, is geboden. Als werkgever ben je altijd verantwoordelijk voor veilige arbeidsomstandigheden en een goede werkinstructie.

  

Arbeidsovereenkomst

Als je werknemers in dienst neemt ben je verplicht om hier een arbeidsovereenkomst mee af te sluiten. Dit geldt dus ook vakantiekrachten, vaak wordt er gebruik gemaakt van een oproepovereenkomst. Wij helpen u hier graag verder mee.

 

Beloning

Iedereen die werkt moet minimaal het minimumloon verdienen, een vakantiekracht dus ook. In onderstaande tabel is in kaart gebracht wat de minimumjeugdlonen zijn voor vakantiekrachten m.i.v. 1 juli 2021. Per cao kunnen er andere afspraken zijn. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt.

 

 

Geen minimumloon

Minimumloon

 

 

 

 

 

 

 

13/14 *

15 jaar

16 jaar

17 jaar

18 jaar

19 jaar

20 jaar

Vanaf 21 jaar

Fulltime 36 uur

 

€ 3,28

€ 3,77

€ 4,31

€ 5,46

€ 6,55

€ 8,73

€ 10,91

Fulltime 38 uur

 

€ 3,10

€ 3,57

€ 4,09

€ 5,17

€ 6,20

€ 8,27

€ 10,34

Fulltime 40 uur

 

€ 2,95

€ 3,39

€ 3,88

€ 4,91

€ 5,89

€ 7,86

€ 9,82

*voor het uurloon van een 13 en 14 jarigen wordt vaak het uurloon voor een 15 jarigen gehanteerd.

Werktijden

 

13 en 14-jarigen

15 jarigen

16- en 17 jarigen

18 jaar en ouder

Schooldag

alleen klusjes

2 uur per dag 

9 uur incl. school

 

Niet-schooldag

7 uur per dag

8 uur per dag

9 uur per dag

 

Vakantiedag

7 uur per dag

8 uur per dag

9 uur per dag

12 uur per dag

Schoolweek

12 uur per week

12 uur per week

40 uur incl. school

 

Vakantieweek

35 uur per week

40 uur per week

45 uur per week

60 uur per week

Maximum aantal gewerkte vakantieweken per jaar

4

6

Per 4 weken mag 160 uur gewerkt worden

Per 16 weken max 48 uur gem. per week

Waarvan max. aaneengesloten

3 weken

4 weken

n.v.t

 

Maximum aantal werkdagen per week

5 dagen

5 dagen

n.v.t.

 

Zondag

niet toegestaan

niet toegestaan

met voorwaarden

met voorwaarden

Werktijden

07:00 - 19:00

07:00 - 19:00

06:00 - 23:00