Werknemers willen niet meer fulltime naar kantoor

Werkgevers kunnen misschien niet wachten om weer een drukbezet kantoor in te lopen; de meeste werknemers denken daar anders over. Uit een peiling van vakbond FNV onder 5.300 leden blijkt dat slechts 10% weer fulltime naar kantoor wil.

Hoe is dat binnen uw bedrijf? Heeft u daar al afspraken over gemaakt met uw werknemers? Blijven uw werknemers gedeeltelijk thuis werken? Heeft u dan al nagedacht over het vastleggen van de afspraken omtrent het thuiswerken? Denkt u o.a. aan de onderstaande zaken:

  • Voor wie geldt de thuiswerkregeling?
  • Hoe worden de thuiswerkdagen vastgesteld?
  • Hoe gaat u om met de arbo-eisen m.b.t de thuiswerkplek?
  • Heeft u afspraken gemaakt over de bereikbaarheid tijdens het thuiswerken?
  • Welke materialen stelt u ter beschikking aan uw thuiswerkende medewerkers?
  • Hoe is het geregeld met de veiligheid m.b.t. hard- en software?

Het is verstandig om dit allemaal vast te leggen in een thuiswerkbeleid. Kunt u daar ondersteuning bij gebruiken? Dan helpen we u daar graag mee.

Werknemers willen niet meer fulltime naar kantoor | Redactie OR Rendement